• info@asyahastanesi.com
  • +90 212 537 16 16 / +90 212 537 10 37

Op. Dr. Murat Hasan UÇANKALE

 

 

Doğum Tarihi / Yeri:  Üsküdar/ 1972

Lise:  Edirne Anadolu Lisesi, İstanbul. 1990

Üniversite:  İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul. 1990-1997.

Uzmanlık eğitimi: Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Klniği;1998-2004

 Dernek Üyelikleri:  İstanbul Tabip Odası  Türk Nöroşirürji Derneği

Yabancı Dil:  İngilizce / Almanca

 Tıpta Uzmanlık Tezi:    Bir KALPAİN  İnibitörü Olan SJA6017’nin Nöroprotektif etkilerinin Deneysel Spinal Kord Travması Modelinde İncelenmesi” Sağlık Bakanlığı, 2004

KLİNİK  ÇALIŞMALAR

Karaoğlan A, Uçankale M, Antar V, Barut Ş, Sağmanlıgil A, Çolak A, “Basit diskektomi ve diskektomiyle birlikte füzyon yapılan servikal disk hernisi olgularının karşılaştırılması“. Taksim Hast. Tıp Dergisi 3: 3-8 (2003).

OLGU SUNUMLARI

Karaoğlan A, Uçankale M, Barut Ş, Çolak A, ”Chronic and subacute asymyomatic bilateral subdural hematomas as a complication of ventriculoperitoneal shunt in child”. Taksim Hast. Tıp Dergisi 33: 36-39 (2003)

DENEYSEL  ARAŞTIRMALAR

Karaoğlan A, Uçankale M, Uzun H, Barut Ş, Belce A, Çolak A, “Tirofibanın Beyin İskemisi Oluşturulmuş Ratlardaki Nöroprotektif Etkinliğinin İncelenmesi. Ön Çalışma Sonuçları”. Türk Nöroşirürji Dergisi 12: 40-47 (2002).

Berksoy İ, Uçankale M, Kaya E, Erzik C, Bilgüvar K, Şahan E, İğdem AA, Çırakoğlu B, Çolak A, “ Bir kaspaz-3 inhibitörü olan Ac-DMQD-CHO’nun nöroprotektif etkilerinin deneysel spinal kord travması modelinde incelenmesi. Türk Nöroşirürji Derneği, XVIII. Bilimsel Kongresi Bildiri Özetleri, 84, Antalya, 2004.

 Kaya E, Uçankale M, Berksoy İ, Erzik C, Bilgüvar K, Şahan E, İğdem AA, Çırakoğlu B, Çolak A, “Kaspaz-I inhibitörü olan Ac.YVAD.CMK’nın nöroprotektif etkilerinin deneysel spinal kord travması modelinde incelenmesi. Türk Nöroşirürji Derneği, XVIII. Bilimsel Kongresi Bildiri Özetleri,151, Antalya, 2004.

 Uçankale M, Berksoy İ, Kaya E,  Erzik C, Bilgüvar K, Şahan E, İğdem AA, Çırakoğlu B, Çolak A, “Bir kalpein VI inhibitörü olan SJA6017’nin nöroprotektif etkilerinin deneysel spinal kord travması modelinde incelenmesi. Türk Nöroşirürji Derneği, XVIII. Bilimsel Kongresi Bildiri Özetleri,152, Antalya, 2004.

Karaoğlan A, Uçankale M, Antar V, Barut Ş, Sağmanlıgil A, Çolak A, “Basit diskektomi ve

diskektomiyle birlikte füzyon yapılan servikal disk hernisi olgularının karşılaştırılması”.

Türk Nöroşirürji Derneği, XVII. Bilimsel Kongresi Bildiri Özetleri, 153, Antalya, 2003.

Barut Ş, Uçankale M, Karaoğlan A, Sağmanlıgil A, ÇOLAK A, “Erişkin Tethered kord

sendromunda acil cerrahi”. Türk Nöroşirürji Derneği, XVII. Bilimsel Kongresi Bildiri

Özetleri, 306, İstanbul, 2002.

Katıldığı Kongreler:

Spinal Cerrahi ve Periferik Sinir Cerrahisi 12-17 mart 2002, Altınyunus / Çeşme

Bilimsel Kongresi , 22-26 Mayıs park Mirage Belek Antalya 2004

Serebrovasküler Cerrahi kongresi Kuşadası 2003

Türk nöroşirürji Toplantısı İstanbul 2000

Tümörler Antalya 2001

İ.Ü. Cerrahpaşa tıp Fakültesi sürekli Tıp Eğitimi İstanbul  2004

 

 


İletişim Bilgileri
Tel: 0212 537 16 16
Mail:
Fax:

DOKTORLARIMIZ

ACİL SERVİS 

–  Dr. Cafer ALMASULU

–  Dr. Stella DEDE

ANESTEZİ VE REAN. 

–  Uzm. Dr. Gönül Çizmeci KAYIR

–  Uzm. Dr. M. Yavuz GÜRSOY

BESLENME VE DİYET 

–  Dyt. Ferdi ÖZTÜRK 

BEYİN CERRAHİSİ 

–  Op. Dr. Murat Hasan UÇANKALE

ÇOCUK SAĞLIĞI 

–  Uzm. Dr. Ayhan KAFTANCIOĞLU

–  

DAHİLİYE 

–  Uzm. Dr. Hakan YANAR

DERMOTOLOJİ 

–  Doç Dr. Cihangir ALİOĞLU

DİŞ 

–  Dt. Nesrin Gözde TOY

–  Dt. Tolga ŞEN

GENEL CERRAHİ 

–  Op. Dr. Cenan OKTAY

–  Op. Dr. Erdinç KASARCI

–  Op. Dr. Şinasi BAŞARAN

GÖZ SAĞLIĞI 

–  Op. Dr. Mehmet KASIMOĞLU

KADIN DOĞUM 

–  Op. Dr. Hakan SEVEN

–  Op. Dr. Bülent DAĞDEMİR

–  Op. Dr. Ebru COŞKUN

–  Op. Dr. Dilek Marangoz CHAPMAN

KULAK BURUN BOĞAZ

–  Op. Dr. Mehmet AKDAĞ

NÖROLOJİ 

–  Uzm. Dr. Ahmet Şükrü DURAK

ORTOPEDİ VE TRAV. 

–  Op. Dr. Evren Fehmi ATAY

RADYOLOJİ 

–  Uzm. Dr. Bülent KARADEMİR

ÜROLOJİ

–  Prof. Dr. Faruk Sabri ALTUĞ