tr TR ar AR en EN de DE

Op.Dr. Aygun Mammad ZADA

 

 

Adı Soyadı: Aygün Mammad Zada
Doğum Yeri/ Tarihi : Azerbaycan/ 1986
Yabancı Diller: ingilizce, rusça

ÖDÜLLER :
Uluslararası Kongrede Poster Bildiri Ödülü:
26th ECCMID 2016 – ESCMID / GSK Vaccines Grant – Amsterdam, Netherlands: Poster 1406: R.Z. Bakar, A. Mammadzada, S.Gürsoy, K.Kart Yasar, B.Dane. HbsAg seroprevalence in Turkish and immigrant pregnant women in Istanbul (Türk ve göçmen gebe kadınlarda HbsAg seroprevalansı

ESERLER :
A. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :
1) 26th ECCMID- P 1406: RZ Bakar, A. Mammadzada, S.Gürsoy, K.Kart Yasar, B.Dane. HbsAg seroprevalence in Turkish and immigrant pregnant women in Istanbul. (9-12.04.2016).
2) 7th EACID (EurasiaCongress of InfectiousDiseases)- P 240: RZBakar, A.Mammadzada, S.Enki, K.Kart Yasar, B.Dane. The comparison of hepatitis C seroprevalance between turkish and immigrant pregnant women who delivered in a university hospital in Istanbul. (30.9-3.10.2016).

B. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1) Aydın S, Bakar RZ, Mammadzada A, Dansuk R. The incidence of concomitant precancerous lesions in cases who underwent hysterectomy for prolapse. J Clin Anal Med. 2016; 7 (5): 676-680.
C. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
1) 11. Ulusal Jinekoloji ve Obstetri Kongresi (TJOD)- PB 279: Dane B, Bakar RZ, Öztopuz N, Mammadzada A, Dane C. Hafif, orta ve ağır preeklampsi olgularında hemogram parametrelerinin karşılaştırılması. (15-19.05.2013).
2) 13. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi-P 190: Özcan P, Yardımcı A.S, Ateş S, Batmaz G, Aydın S, Mammadzada A, Dane B, Dansuk R. Tersiyer bir üniversite hastanesinde robson sınıflama sistemine göre 2 yıllık sezaryen endikasyonlarının analizi. (11-15.5.2015)
3) 13. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi-P 530: Dane B, Yardımcı A.S, Öztopuz N, Molla F, Mammadzada A, Bakar R.Z, Maraşlı M, Dane C. İlk trimester PAPP-A ve ikinci trimester serviks uzunluğu ölçümü ile uzamış gebelik öngörüsü sağlanabilir mi ? (11-15.5.2015)
4) 13. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi-P 534: Dane B, Molla F, Yardımcı A.S, Bakar R.Z, Mammadzada A, Öztopuz N, Maraşlı M, Dane C. Gestasyonel diyabet ile ilk trimester down sendromu tarama testi belirteçleri ilişkili midir ? (11-15.5.2015)
5) 13. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi-P 615: Kılıç G, Ateş S, Sönmez F.C, Molla T, Mammadzada A. Dev paratubal kist-olgu sunumu. (11-15.5.2015)
6) 7.Ulusal Ürojinekoloji Kongresi- PS 19: Aydın S, Bakar RZ, Arıoğlu Aydın Ç, Mammadzada A. Prolapsus için vajinal histerektomi yapılan olgularda eşlik eden histopatolojik anormalliklerin insidansı. (14-17.10.2015).
7) 7.Ulusal Ürojinekoloji Kongresi- PS 26: Mammadzada A,Bakar RZ,Aydın S. Vajinal histerektomi operasyonunun hemogram parametreleri ve postoperatif outcome üzerindeki etkisi. (14-17.10.2015).
8) 25th European Congress of Obstetrics and Gynecology- 15th Congress of Turkish Society of Obstetrics and Gynecology- S 022: Köroğlu N, Mammadzada A, Bakar RZ, Koçyiğit A, Dansuk R. Endocervical-endometrial interleukin-1b, interleukin-6 and interleukin-10 levels in women with pelvic inflammatory disease. (17-21.05.2017)

KATILDIĞIM EĞİTİM VE SERTİFİKALAR:
1) Neonatal Resusitasyon Programı Uygulayıcı Sertıfıkası : 9-11.01.2013
2) Ürojinekoloji Akademisi Sürekli Eğitim Programı 2.Asistan Akademi Temel Ürojinekoloji kursu Katılım Belgesi: 11.10.2015
3) 7. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi Katılım Belgesi : 14-17.10.2015
4) 7. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi Ürojinekoloji Hasta Değerlendirme Kursu Katılım Belgesi : 14-17.10.2015
5) 5. Üreme Tıbbi ve Cerrahisi Derneği Kongresi Katılım Belgesi : 28-31.10.2015
6) Tem Eel Yetkinlik Programları Katılım Belgesi Hukuka Uygun Tıbbi Müdahale ve Profesyonellik Eğitimi : 11.11.2015
7) İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Sertıfıkası : 5-12-19-26.03.2018
8) 26-28 Eylül 2018: Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Acil Obstetrik Klinisyen Eğitimi
9) Mayıs-Ekim 2018: CİSED Cinsel Terapi Eğitimi


Çalışma Saatleri: 18:00 – 08:00

İletişim Bilgileri
Tel: 0212 537 16 16
Mail: 
Fax:

ASYA HASTANESİ

Meslek ahlakını özümsemiş, kaliteli, insana önem veren hekimler ve sağlık uzmanları ile, Uzmanlaştığımız tüm sağlık hizmetlerinde tıbbi etik ilkelerden ödün vermede toplumun çoğunluğunu kaliteli sağlık hizmeti ile tanıştırmada öncü olma özelliğimizi sürdürüyoruz.