tr TR ar AR en EN

 • Üroloji muayenesi
 • Dahiliye muayenesi
 • K.B.B muayenesi
 • Göz muayenesi
 • EKG
 • Alp
 • Bun
 • Ggt
 • Dışkıda gizli kan
 • Kan şekeri
 • Şeker yükleme testi
 • Total kolesterol
 • Hdl kolesterol
 • Ldl kolesterol
 • Kreatinin
 • Potasyum
 • Sgot
 • Sgpt
 • Tam idrar tahlili
 • Triglieserit
 • Ürik asit
 • Sedimentasyon
 • Tam kan saymı
 • Tsh
 • Hbsag
 • Psa
 • Akciğer grafisi
 • Tüm karın ultrasonu

 • Dahiliye muayenesi
 • Genel cerrahi muayenesi
 • Kadın hastalıkları muayenesi
 • Göz muayenesi
 • EKG
 • Alp
 • Bun
 • Ggt
 • Dışkıda gizli kan
 • Kan şekeri
 • Şeker yükleme testi
 • Total kolesterol
 • Hdl kolesterol
 • Ldl kolesterol
 • Kreatinin
 • Potasyum
 • Sodyum
 • Sgpt
 • Sgot
 • Tam idrar tahlili
 • Trigliserit
 • Ürik asit
 • Sedimentasyon
 • Tam kan sayımı
 • Tsh
 • Vajinal smear
 • Hbsag
 • Meme ultrasonu
 • Akciğer grafisi
 • Tüm karın ultrasonu

 • Dahiliye muayenesi
 • Genel cerrahi muayenesi
 • K.B.B muayenesi
 • Göz mauyenesi
 • EKG
 • Kan şeeri
 • Kreatinin
 • Sodyum
 • Potasyum
 • Bun
 • Hbsag
 • Sgpt
 • Sgot
 • Tam idrar tahlili
 • Total kolesterol
 • Trigliserit
 • Sedimentasyon
 • Tam kan sayımı
 • Akciğer grafisi
 • Tüm karın ultrasonu

 • Dahiliye muayenesi
 • Genel cerrahi muayenesi
 • Kadın hastalıkları muayene
 • Göz muayene
 • EKG
 • Bun
 • Ggt
 • Kreatinin
 • Kan şekeri
 • Sodyum
 • Potasyum
 • Sgot
 • Sgpt
 • Tam idrar tahlili
 • Total kolesterol
 • Trigliserit
 • Sedimentasyon
 • Tam kan sayımı
 • Vajınal smear
 • Hbsag
 • Meme ultrasonu
 • Akciğer grafisi
 • Tüm karın ultrasonu

ASYA HASTANESİ

Meslek ahlakını özümsemiş, kaliteli, insana önem veren hekimler ve sağlık uzmanları ile, Uzmanlaştığımız tüm sağlık hizmetlerinde tıbbi etik ilkelerden ödün vermede toplumun çoğunluğunu kaliteli sağlık hizmeti ile tanıştırmada öncü olma özelliğimizi sürdürüyoruz.