tr TR ar AR en EN de DE

Morbid Obezite Cerrahisi

Morbid Obezite Cerrahisi

Morbid Obezite Cerrahisi nerede ve nasıl yapılmalıdır? Morbid Obezite Cerrahisi bir ekip çalışmasıdır. Ekip çalışmasındaki temel amaç doğru hastaya, doğru bir ekip tarafından doğru bir cerrahi işlemin uygulanmasını sağlamaktır. Ameliyat öncesi yapılacak olan tetkikler, muayeneler ve görüşmeler çok önemlidir. Bu işlemler sırasında hastanın altta yatan hastalıkları ortaya çıkarılmakta ve ameliyat sonrası ortaya çıkabilecek şanssızlıklar en aza indirgenmektedir

Obezite cerrahisi tam donanımlı bir hastanede yapılmalıdır. Bu hastane gerektiğinde yoğun bakım, solunum cihazı desteğini verebilmelidir.

Obezite Cerrahisi sırasında ortaya çıkabilecek sorunların başında bacaklarda pıhtı oluşması veya bu pıhtının koparak akciğer damarlarını tıkaması olabilir. Bunun önlenmesi için ameliyat öncesinde, ameliyat sırasında ve sonrasında kullanılması gereken birçok cihazın bu hastanedebulunması gereklidir.
Kime ameliyat önerilir?

Uluslararası kriterlere göre vücut kitle endeksi 40'ın üzerinde olan herkese obezite cerrahisi önerilebilir. Eşlik eden ciddi bir rahatsızlığı (diyabet,hipertansiyon, kalp damar hastalığı, eklem hastalıkları vb.) olan hastalarda bu sınır 35'tir .

Ameliyat olması gerekecek kadar Morbid obez olmayan, obezite problemi olan hastalar ne yapmalı?

Cerrahi tedavi gerektirmeyecek derecede obezite problemi olan hastalara danvaranış biçimlendirmesi, egzersiz reçetesi, diet vb. yardımlar sunmaktayız. Bir rehabilitasyon merkezi konusunda çalışmalarımız devam etmektedir.

Morbid obezite cerrahisinin riskleri nelerdir?

Morbid obezite hastaları diğer hasta gruplarına göre daha yüksek risklere sahiptirler. Buna rağmen, bu hasta grubundaki komplikasyonlar sanıldığı kadar yüksek değildir. Yaygın olarak obezite cerrahisi yapılan merkezlerde bildirilen sorunlar normal kilolu hastalarda gözlenen oranlara yaklaşmış durumdadır. Bu azalmanın en önemli nedeni bu hasta grubunun giderek daha sık görülmesi, tekniklerin oturması, teknolojinin gelişmesi ve obezite cerrahisi uygulayan merkezlerin tecrübelerinin artmasıyla açıklanabilir.

Obezite cerrahisine bağlı ölüm oranları %1'in altındadır. Birçok merkezde hiç ölüm görülmezken, bazı merkezler 1000 de 2 gibi sonuçlar vermektedir. Karşılaştırma amacıyla safra yollarının endoskopik olarak incelemesi anlamına gelen ERCP işlemindeki ölüm oranı %1'dir.

Obezite cerrahisi sırasında ortaya çıkan problemleri önlemenin en etkin yolu önceden hazırlıklı olmak ve risk analizini iyi yapmaktır. Hastaların ameliyat öncesinde ve sırasında obeziteye bağlı sorunları çözebilecek ve bu konuda özel eğitim almış bir anestezi uzmanının bakımına emanet edilmesi en önemli aşamadır. İşlemlerin tam donanımlı ve yoğun bakım ünitesi olan bir merkezde yapılması gerekir. Obezite cerrahisi bir ekip işidir.

Obezite cerrahisi sırasında yaşanabilecek sorunlar ile ilgili size ayrıntılı bilgi verilecektir.

ASYA HASTANESİ

 

Adres: Küçükköy Meydan 537.Sokak Merkez Camii Karşısı No:5 Küçükköy/Gaziosmanpaşa/İstanbul

 

Telefon: (0212) 212 537 16 16
Email: bilgi [ @ ] asyahastanesi.com
Web: www.asyahastanesi.com

ASYA HASTANESİ

Meslek ahlakını özümsemiş, kaliteli, insana önem veren hekimler ve sağlık uzmanları ile, Uzmanlaştığımız tüm sağlık hizmetlerinde tıbbi etik ilkelerden ödün vermede toplumun çoğunluğunu kaliteli sağlık hizmeti ile tanıştırmada öncü olma özelliğimizi sürdürüyoruz.