Skip links

Check-Up Ünitesi

Bölüm Hakkında

Check-up Ünitemizde , kişinin belirti gösteren bir şikayeti olmasa dahi gizlice oluşmaya başlayan hastalıklarının, yapılan muayene ve tetkiklerle erken aşamadayken saptanmasıdır. Check-up yaptırmak ; kişinin kendine ve sağlığına özen göstermesidir. Bazı hastalıklar ve özellikle kanserde erken teşhis son derece önemlidir.

Bu nedenle check-up taramaları sonucunda bu tür hastalıkların erken teşhisi, tedavi başarısını da artırmaktadır. Tıbbın her alanında ve her hastalığında erken farkındalık ve erken tedavi, kişinin yaşam konforunu arttırarak, yaşam süresini de uzatacaktır. Standart bir check-up kontrolünde olması gereken testler; kan sayımı, organ fonksiyonlarını değerlendiren kan testleri (karaciğer, böbrek vb.), sedimentasyon, kolesterol ve lipid düzeyleri, tiroid (guatr) testi, hepatit (sarılık) testi, tam idrar analizi, tüm batın ultrasonografi, akciğer grafisi, elektrokardiyografi ve dışkıda kan aranmasıdır.

Check-up yaptırmanın bir diğer amacı da; yaşın, cinsiyetin, sigaranın, özellikle kadınlarda hormonal dönemlerin (doğurganlık-menopoz gibi) getirdiği olası hastalık risklerinin belirlenmesi, ailesel kaynaklı olan şeker hastalığı, koroner arter hastalığı, inme ve kanser riskinin araştırılmasıdır.

Ailesinde kanser öyküsü olan kadınlar yılda bir PAPSMEAR alınması, Meme ultrasonografisi, Mamografi, solunum fonksiyon testleri ve akciğer bilgisayarlı tomografi çektirmelidir.

Ailesinde kanser öyküsü bulunan erkeklerin de yılda bir kez; prostat spesifik antijen, solunum fonksiyon testi ve akciğer bilgisayarlı tomografi çektirmelidir.

Özel Asya Hastanesi yaş ve cinsiyete göre oluşturulmuş, olası hastalık ve risklerin tanı ve tedavisi için CHECK-UP PANELLERİ de bulunuyor. Bu paneller; standart, 40 yaş üstü kadın, 40 yaş altı kadın, 40 yaş üstü erkek, 40 yaş altı erkek, küçük, orta ve büyük check-up şeklindedir.

Bölüm Doktorları