Skip links

Op. Dr.Aygün Mamadzada

Position: Kadın Hastalıkları ve Doğum
Categories: Kadın Hastalıkları ve Doğum

Op. Dr. Aygün Mamadzada

Op. Dr. Aygün Mamadzada

Kadın hastalıkları ve doğum

Adı Soyadı: Aygün Mammadzada
Doğum Yeri/ Tarihi : Azerbaycan/ 1986
Yabancı Diller: ingilizce, rusça

ÖDÜLLER :
Uluslararası Kongrede Poster Bildiri Ödülü:
26th ECCMID 2016 – ESCMID / GSK Vaccines Grant – Amsterdam, Netherlands: Poster 1406: R.Z. Bakar, A. Mammadzada, S.Gürsoy, K.Kart Yasar, B.Dane. HbsAg seroprevalence in Turkish and immigrant pregnant women in Istanbul (Türk ve göçmen gebe kadınlarda HbsAg seroprevalansı

ESERLER :
A. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :
1) 26th ECCMID- P 1406: RZ Bakar, A. Mammadzada, S.Gürsoy, K.Kart Yasar, B.Dane. HbsAg seroprevalence in Turkish and immigrant pregnant women in Istanbul. (9-12.04.2016).
2) 7th EACID (EurasiaCongress of InfectiousDiseases)- P 240: RZBakar, A.Mammadzada, S.Enki, K.Kart Yasar, B.Dane. The comparison of hepatitis C seroprevalance between turkish and immigrant pregnant women who delivered in a university hospital in Istanbul. (30.9-3.10.2016).

B. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1) Aydın S, Bakar RZ, Mammadzada A, Dansuk R. The incidence of concomitant precancerous lesions in cases who underwent hysterectomy for prolapse. J Clin Anal Med. 2016; 7 (5): 676-680.
C. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
1) 11. Ulusal Jinekoloji ve Obstetri Kongresi (TJOD)- PB 279: Dane B, Bakar RZ, Öztopuz N, Mammadzada A, Dane C. Hafif, orta ve ağır preeklampsi olgularında hemogram parametrelerinin karşılaştırılması. (15-19.05.2013).
2) 13. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi-P 190: Özcan P, Yardımcı A.S, Ateş S, Batmaz G, Aydın S, Mammadzada A, Dane B, Dansuk R. Tersiyer bir üniversite hastanesinde robson sınıflama sistemine göre 2 yıllık sezaryen endikasyonlarının analizi. (11-15.5.2015)
3) 13. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi-P 530: Dane B, Yardımcı A.S, Öztopuz N, Molla F, Mammadzada A, Bakar R.Z, Maraşlı M, Dane C. İlk trimester PAPP-A ve ikinci trimester serviks uzunluğu ölçümü ile uzamış gebelik öngörüsü sağlanabilir mi ? (11-15.5.2015)
4) 13. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi-P 534: Dane B, Molla F, Yardımcı A.S, Bakar R.Z, Mammadzada A, Öztopuz N, Maraşlı M, Dane C. Gestasyonel diyabet ile ilk trimester down sendromu tarama testi belirteçleri ilişkili midir ? (11-15.5.2015)
5) 13. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi-P 615: Kılıç G, Ateş S, Sönmez F.C, Molla T, Mammadzada A. Dev paratubal kist-olgu sunumu. (11-15.5.2015)
6) 7.Ulusal Ürojinekoloji Kongresi- PS 19: Aydın S, Bakar RZ, Arıoğlu Aydın Ç, Mammadzada A. Prolapsus için vajinal histerektomi yapılan olgularda eşlik eden histopatolojik anormalliklerin insidansı. (14-17.10.2015).
7) 7.Ulusal Ürojinekoloji Kongresi- PS 26: Mammadzada A,Bakar RZ,Aydın S. Vajinal histerektomi operasyonunun hemogram parametreleri ve postoperatif outcome üzerindeki etkisi. (14-17.10.2015).
8) 25th European Congress of Obstetrics and Gynecology- 15th Congress of Turkish Society of Obstetrics and Gynecology- S 022: Köroğlu N, Mammadzada A, Bakar RZ, Koçyiğit A, Dansuk R. Endocervical-endometrial interleukin-1b, interleukin-6 and interleukin-10 levels in women with pelvic inflammatory disease. (17-21.05.2017)

KATILDIĞIM EĞİTİM VE SERTİFİKALAR:
1) Neonatal Resusitasyon Programı Uygulayıcı Sertıfıkası : 9-11.01.2013
2) Ürojinekoloji Akademisi Sürekli Eğitim Programı 2.Asistan Akademi Temel Ürojinekoloji kursu Katılım Belgesi: 11.10.2015
3) 7. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi Katılım Belgesi : 14-17.10.2015
4) 7. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi Ürojinekoloji Hasta Değerlendirme Kursu Katılım Belgesi : 14-17.10.2015
5) 5. Üreme Tıbbi ve Cerrahisi Derneği Kongresi Katılım Belgesi : 28-31.10.2015
6) Tem Eel Yetkinlik Programları Katılım Belgesi Hukuka Uygun Tıbbi Müdahale ve Profesyonellik Eğitimi : 11.11.2015
7) İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Sertıfıkası : 5-12-19-26.03.2018
8) 26-28 Eylül 2018: Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Acil Obstetrik Klinisyen Eğitimi
9) Mayıs-Ekim 2018: CİSED Cinsel Terapi Eğitimi