Skip links

Op. Dr. Orkun Uyanık

Position: Konsültan Hekim - Plastik Cerrah
Categories: Konsültan Hekim

Op. Dr. Orkun Uyanık

Op. Dr. Orkun Uyanık

Konsültan Hekim - Plastik Cerrah

Adı ve Soyadı: Orkun UYANIK

Doğum Tarihi: 25.06.1991

Akademik Unvanı: Uzman Doktor

Aldığı Sertifikalar: Mikrocerrahi Temel Eğitim Kursu (2017), Deney Hayvanları Kursu (2018), El Cerrahisi Kursu (2019)

Uzmanlık Alanı: Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans – Y. Lisans

Tıp

İstanbul Üniversitesi     Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

2015

Tıpta Uzmanlık

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi

2021

Doç. / Prof.

 

 

 

Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı: Poly (Lactic-co-Glycolic Acid)(PLGA) Biyoemilebilir Nanofiberlerin Tendonların İyileşmesine Etkisi: Deneysel Bir Çalışma (Danışman: Doç. Dr. Zeynep Altuntaş).

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Uzman Doktor

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

2021- halen

Asistan Doktor

Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

2016-2021

Pratisyen Doktor

Kars Digor Devlet Hastanesi

2015-2016

Projelerde Yaptığı Görevler:

Alkol Enjeksiyonunun Tavşan Kulak Modelinde Kas Fonksiyonu Üzerine Etkisi. (Necmettin Erbakan Üniversitesi, BAP Projesi, 2017).

Poli (laktik asit-ko-glikolik asit) (PLGA) Biyoemilebilir Nanofiberlerin Tendonların İyileşmesine Etkisi: Deneysel Çalışma. (Necmettin Erbakan Üniversitesi BAP Projesi, 2019).

İdari Görevler:

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Diyabetik Ayak Polikliniği Sorumlusu.(2021-2022)

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği Sorumlusu.(2021-2023)

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

Acil El Cerrahisi ve Mikrocerrahi Derneği (ACELEMDER) (2017).

Ödüller:

  1. Ulusal Dermatoloji Kongresi ‘En İyi Poster Olgu Sunumu’ 3.lük Ödülü

El Mikro 2022 Kongresi ‘ En İyi Deneysel Mikrocerrahi Sunumu’ 3.lük Ödülü

ESERLER

  1. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:  

A1. Ince B, Ismayilzade M, Soylu A, Uyanik O, Dadaci M. Total Palmar Arch Reconstruction with Saphenous Vein Graft Following Gunshot Injury. Indian J Plast Surg. 2020 Dec;53(3):447-449. doi: 10.1055/s-0040-1715263. Epub 2020 Aug 10. PMID: 33402783; PMCID: PMC7775204.(Olgu sunumu)

A2. Ince B, Uyanik O, Oltulu P, Ismayilzade M, Dadaci M, Savaci N. Ethyl Alcohol Versus Botulinum Toxin A: A Comparative Study of the Visual and Histopathological Outcomes in the Rabbit Anterior Auricular Muscle Model. Dermatol Surg. 2020 Dec;46(12):1661-1666. doi: 10.1097/DSS.0000000000002600. PMID: 32852430.(Orijinal çalışma)

A3. Dadaci M, Ismayilzade M, Zuhour M, Uyanık O, Ince B, Altuntaş Z. Management of mole gun injuries: Review of 19 cases with proposed treatment algorithm. Hand Surg Rehabil. 2021 Jun;40(3):319-325. doi: 10.1016/j.hansur.2021.01.004. Epub 2021 Mar 5. PMID: 33684571.(Orijinal çalışma)

A4. Kendir MS, Ismayilzade M, Ince B, Uyanık O, Dadacı M. Fingertip Replantation Using Artery-Only Anastomosis With a Pulp Tissue Reduction Method. Ann Plast Surg. 2021 Jul 1;87(1):114-115. doi: 10.1097/SAP.0000000000002844. PMID: 34133370.(Editöre mektup)

A5. Uyanik O, Pekkoc-Uyanik KC, Findik S, Avci A, Altuntas Z. Prevention of peritendinous adhesions with electrospun poly (lactic acid-co-glycolic acid) (PLGA) bioabsorbable nanofiber: An experimental study. Colloids Surf B Biointerfaces. 2021 Oct 29;209(Pt 2):112181. doi: 10.1016/j.colsurfb.2021.112181. Epub ahead of print. PMID: 34742023. (Orijinal çalışma)

A6. Yildirim MEC, Dadaci M, Uyar I, Ince B, Uyanik O. Reconstruction of axillary defects with propeller parascapular flap after resection in patients with advanced hidradenitis suppurativa. Wounds. 2022 Oct;34(10):245-249. PMID: 36219710. (Orijinal çalışma)

  1. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

B1. Mehmet Dadacı, Serhat Yarar, Ilker Uyar, Mehmet Emin Cem Yıldırım, Majıd Ismayılzade, Orkun Uyanık. The application of functional anterolateral thigh flap for achilles tendon defect reconstruction. 4th Congress of Asian Pacific Federation of Societies for Reconstructive Microsurgery (APFSRM), 9-13 May 2018, Antalya, Türkiye. (Poster)

B2. Mehmet Dadacı, Fazlı Bayram Cengiz, Serhat Yarar, Ilker Uyar, Mehmet Emin Cem Yıldırım, Majid Ismayılzade, Orkun Uyanık, Zikrullah Baycar. Free Fillet Flap Experiences in Traumatic Extremity Amputations. 4th Congress of Asian Pacific Federation of Societies for Reconstructive Microsurgery (APFSRM), 9-13 May 2018, Antalya, Türkiye. (Poster)

B3. Serhat Yarar, Ilker Uyar, Orkun Uyanık, Majıd Ismayılzade, Bilsev Ince, Pınar Öztürk. Lower extremıty mınor replantatıon: case report. 4th Congress of Asian Pacific Federation of Societies for Reconstructive Microsurgery (APFSRM), 9-13 May 2018, Antalya, Türkiye. (Poster)

B4. Mehmet Dadacı, Serhat Yarar, Ilker Uyar, Mehmet Emin Cem Yıldırım, Majid Ismayılzade, Orkun Uyanık. Three Fingertip Replantations in a Single Patient. 4th Congress of Asian Pacific Federation of Societies for Reconstructive Microsurgery (APFSRM), 9-13 May 2018, Antalya, Türkiye. (Poster)

B5. Mehmet Dadacı, Serhat Yarar, Ilker Uyar, Mehmet Emin Cem Yıldırım, Orkun Uyanık, Majid Ismayılzade. Total Scalp, Forehead and Right Eyebrow Replantation: Case Report. 4th Congress of Asian Pacific Federation of Societies for Reconstructive Microsurgery (APFSRM), 9-13 May 2018, Antalya, Türkiye. (Poster)

B6. Mehmet Dadacı, Ilker Uyar, Mehmet Emin Cem Yıldırım, Majıd Ismayılzade, Orkun Uyanık. Large size circular forearm kaposi sarcoma repair with alt flap. 4th Congress of Asian Pacific Federation of Societies for Reconstructive Microsurgery (APFSRM), 9-13 May 2018, Antalya, Türkiye. (Poster)

B7. Zeynep Altuntaş, Sıddıka Fındık, Orkun Uyanık, Mahmut Altuntaş. Epidemiological and localization characteristics of non-melanoma skin cancers: Retrospective analysis of 400 cases. 17th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, 10 -13 May 2018, Adana Türkiye. (Sözlü Sunum)

  1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:

C1. Orkun Uyanık. Parsiyel Meme Defektlerinin Rekonstrüksiyonu,Meme Kanserinde Lokal Bölgesel  Tedavi Yaklaşımları . Akademisyen yayınevi. ISBN: 978-625-8155-85-3.

  1. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

D1. Findik S, Uyanik O, Altuntas M, Altuntas Z. Epidemiological and localization characteristics of non-melanoma skin cancers: Retrospective analysis of 400 cases. Turkish Journal of Plastic Surgery (Turk J Plast Surg) Year: 2019 | Volume: 27| Issue: 1 | Page: 19-22.(Orijinal çalışma)

D2.  Mehmet Emin Cem Yıldırım, Bilsev İnce, Orkun Uyanık, Mehmet İhsan Okur, Mehmet Dadacı. Androgenetik Alopesi Tedavisinde Otolog Prp Uygulanan Hastalarda Hiperaljezi Gelişimi Selçuk Tıp Dergisi 2018 Cilt 34: Sayı 3.(Orijinal çalışma)

D3. Munise Daye, Selami Aykut Temiz, Şevket Arslan, Alper Yosunkaya, Selim Gümüş, Orkun Uyanık, Hayri Ahmet Burak Nurşen. Toxic Epidermal Necrolysis in a Patient with Allopurinol, Colchicine and Alcohol Use. Journal of Emergency Medicine Case Reports 2020 Cilt 11, Sayı 3. (Olgu sunumu)

D4. Zeynep Altuntaş, Orkun Uyanık, Moath Zuhour, Fahriye Kılınç. Diabetes Mellituslu Bir Hastada Kısmi Kalınlıklı Deri Grefti Alanında Gelişen Piyoderma Gangrenozum: Olgu Sunumu. 2021 Cilt1, Sayı 1, Sayfa 25-28. (Olgu sunumu)

  1. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Serhat Yarar, Mehmet Dadacı, Bilsev İnce, Tugba Sodalı, Orkun Uyanık. Sırtta Bilateral Fibrolipom. TPRECD 38. Ulusal Kurultayı, 27-30 Ekim 2016, Antalya, Türkiye. (Poster)

E2. Mehmet Dadacı, Bilsev İnce, Serhat Yarar, Mecid İsmailzade, Orkun Uyanık. Nadir Görülen Tetik Parmak Nedeni; Palmar Pleomorfik Fibroma. TPRECD 38. Ulusal Kurultayı, 27-30 Ekim 2016, Antalya, Türkiye. (Poster)

E3. Bilsev İnce, İlker Uyar, Mehmet Dadacı, Orkun Uyanık. Temporomandibular eklem disfonksiyon tedavisinde konsantre growth faktör (CGF) etkinliği.  TPRECD 39. Ulusal Kurultayı, 1-14 Ekim 2017, Antalya, Türkiye (Sözlü Sunum)

E4. Mehmet Dadacı, Serhat Yarar, Bilsev İnce, Orkun Uyanık, Mehmet Cem Yıldırım. Oplik tip replantasyonları. TPRECD 39. Ulusal Kurultayı, 1-14 Ekim 2017, Antalya, Türkiye. (Poster)

E5. Mehmet Dadacı, Orkun Uyanık, Bilsev İnce, Majid İsmayilzade, Pınar Gündüz. Ayakta nadir bir olgu, Konjenital Fibrosarkom. TPRECD 39. Ulusal Kurultayı, 1-14 Ekim 2017, Antalya, Türkiye. (Poster)

E6. Mehmet Dadacı, Majid İsmayilzade, Bilsev İnce, Orkun Uyanık, Serhat Yarar. Nodüler Kistik Yağ Nekrozu. TPRECD 39. Ulusal Kurultayı, 1-14 Ekim 2017, Antalya, Türkiye. (Poster)

E7. Mehmet Dadacı, Majid İsmayilzade, Bilsev İnce, Orkun Uyanık, Pınar Gündüz. Dört Ekstremitede Polidaktili, 24 parmak. TPRECD 39. Ulusal Kurultayı, 1-14 Ekim 2017, Antalya, Türkiye. (Poster)

E8. Mehmet Dadacı, Serhat Yarar, Bilsev İnce, İlker Uyar, Orkun Uyanık. Bacak posterior defekti olan hastada fonksiyonel latissimus kas deri flebi ile rekonstrüksiyon. TPRECD 39. Ulusal Kurultayı, 1-14 Ekim 2017, Antalya, Türkiye. (Poster)

E9. Bilsev İnce, Orkun Uyanık, Mehmet Dadacı. Nadir bir spontan septal perforasyon nedeni: K.Pneumoniae. TPRECD 39. Ulusal Kurultayı, 1-14 Ekim 2017, Antalya, Türkiye. (Poster)

E10. Mehmet Dadacı, Orkun Uyanık, Bilsev İnce, Serhat Yarar, İlker Uyar. Süperficial inferior epigastrik arter flebi ile vezikokutanöz fistül onarımı, olgu sunumu. TPRECD 39. Ulusal Kurultayı, 1-14 Ekim 2017, Antalya, Türkiye. (Poster)

E11. Mehmet Dadacı, Orkun Uyanık, Bilsev İnce, Serhat Yarar, Mehmet Cem Yıldırım. Aynı hastada 3 parmakucu replantasyonu. TPRECD 39. Ulusal Kurultayı, 1-14 Ekim 2017, Antalya, Türkiye. (Poster)

E12. Orkun Uyanık, Bilsev İnce, Pembe Oltulu, Mehmet Dadacı, Nedim Savacı. Etil alkol ve Botulinum toksin-A etkinlik karşılaştırılması: Tavşan anterior auricular kas modelinde görsel ve histopatolojik çalışma. TPRECD 40. Ulusal Kurultayı, 17-21 Ekim 2018, Antalya, Türkiye (Sözlü Sunum)

E13. Mehmet Dadacı, Orkun Uyanık, Bilsev İnce, Mehmet Emin Cem Yıldırım Konjenital Unilateral Alar Aplazi. TPRECD 40. Ulusal Kurultayı, 17-21 Ekim 2018, Antalya, Türkiye. (Poster)

E14. Arda Soylu, Zeynep Altuntaş, Orkun Uyanık. Diyabetik Ayak Ülserlerinde Rekombinant EGF Kulanımına Dair Deneyimlerimiz. TPRECD 41. Ulusal Kurultayı, 26-30 Ekim 2019, Samsun, Türkiye (Sözlü Sunum)

E15. Moath Zuhour, Mehmet Dadacı, Bilsev İnce, Majid İsmayilzade, Orkun Uyanık. Köstebek Tabancası Yaralanmalarında Klinik Deneyimlerimiz: 14 Olgunun Retrospektif Analizi. TPRECD 41. Ulusal Kurultayı, 26-30 Ekim 2019, Samsun, Türkiye (Sözlü Sunum)

E16. Orkun Uyanık, Bilsev İnce, Mehmet Dadacı, Zeynep Altuntaş. Jinekomasti Tedavisinde Ultrasonik Liposakşın ve Pull Through Yöntemi Kombine Kullanımı 73 Hastanın Retrospektif Analizi. TPRECD 41. Ulusal Kurultayı, 26-30 Ekim 2019, Samsun, Türkiye. (Sözlü Sunum)

E17. Orkun Uyanık, Majid Ismayılzade, Bilsev İnce, Mehmet Dadacı. Ezilme tipi yaralanma sonrasında parmak replantasyon ve/veya revaskülarizasyon yapılan hastalarda dobutamin tedavisinin parmak yaşayabilirliği üzerine etkisi. TPRECD 41. Ulusal Kurultayı, 26-30 Ekim 2019, Samsun, Türkiye. (Sözlü Sunum)

E18. Orkun Uyanık, İlginç Replantasyonlar ve Zor Vakalar. TPRECD 41. Ulusal Kurultayı, 26-30 Ekim 2019, Samsun, Türkiye. (Sözlü Sunum)

E19. Orkun Uyanık, Mehmet Dadacı, Mehmet Emin Cem Yıldırım, Bilsev İnce. Sirküler Önkol Kaposi Sarkomunda ALT Flep ile Onarım Sonrası Nüks Olgusu. TPRECD 41. Ulusal Kurultayı, 26-30 Ekim 2019, Samsun, Türkiye. (Poster)

E20. Zeynep Altuntaş, Münür Selçuk Kendir, Orkun Uyanık, Moath Zuhour, Hayri Ahmet Burak Nurşen. Alt ekstremitede gebelik sonrası gelişen lipoödem, ultrason yardımlı liposakşın (UYL) ile tedavisi: olgu sunumu. TPRECD 41. Ulusal Kurultayı, 26-30 Ekim 2019, Samsun, Türkiye. (Poster)

E21. Majid İsmayılzade, Mehmet Dadacı, Orkun Uyanık, Bilsev İnce, Hayri Ahmet Burak Nurşe.  Elektrik yanığı sonrası Volkmann İskemik Kontraktürü. TPRECD 41. Ulusal Kurultayı, 26-30 Ekim 2019, Samsun, Türkiye. (Poster)

E22. Zeynep Altuntaş, Hayri Ahmet Burak Nurşen, Arda Soylu, Orkun Uyanık, Munise Daye. Allopurinol Kullanımı Sonrası Toksik Epidermal Nekroliz Gelişen Hastaya Yaklaşım. TPRECD 41. Ulusal Kurultayı, 26-30 Ekim 2019, Samsun, Türkiye. (Poster)

E23. Zeynep Altuntaş, Hayri Ahmet Burak Nurşen, Münür Selçuk Kendir, Orkun Uyanık. Scalpin Malign Periferik Sinir Kılıfı Tümörü: Nadir Bir Olgu. TPRECD 42. Ulusal Kurultayı, 22-25 Ekim 2020, Online, Türkiye. (Poster)

E24. Arda Soylu, Mehmet Dadacı, Majid İsmayılzade, Orkun Uyanık, Bilsev İnce.Kemik Destrüksiyonu ile Seyreden Glomus Tümörü: Nadir Bir Prezentasyon. TPRECD 42. Ulusal Kurultayı, 22-25 Ekim 2020, Online, Türkiye. (Poster).

E25. Zeynep Altuntaş, Moath Zuhour, Münir Selçuk Kendir, Orkun Uyanık. Diyabetes Mellitus Hastasında Kısmı Kalınlıkta Deri Grefti Dönor Sahasında Görülen Piyoderma Gangrenozum: Nadir Bir Olgu. TPRECD 42. Ulusal Kurultayı, 22-25 Ekim 2020, Online, Türkiye. (Poster)

E26. Ozan Erdem, Gizem Pınar Sun, Fatmagül Kuşku Çabuk, Orkun Uyanık.  Fatih Göktay.  Tırnak ünitesi skuamöz hücreli karsinomu: Kemik invazyonu gösteren iki olgu sunumu. 29. Ulusal Dermatoloji Kongresi,19-23 Ekim 2021, Antalya, Türkiye. (Poster)

E27. Orkun Uyanık, Ozan Erdem, Burak Ünlü, Süleyman Özer. Dev Molluskum Kontagiozum: Küretaj ile Tedavi Edilen Çocuk Olgu. TPRECD 43. Ulusal Kurultayı 10-14 Kasım 2021, Antalya, Türkiye. (Poster)

E28.  Orkun Uyanık, Ozan Erdem, Burak Ünlü. El Bileğinde Yerleşimli Epidermoid Kist. TPRECD 43. Ulusal Kurultayı 10-14 Kasım 2021, Antalya, Türkiye. (Poster)

E29. Orkun Uyanık, Ozan Erdem, Yusuf Kelleci, Osman Gökdeniz, Kamer Coşkun. Bunionette Sendromu. TPRECD 43. Ulusal Kurultayı 10-14 Kasım 2021, Antalya, Türkiye. (Poster)

E30. Orkun Uyanık, Emre Doğan. Brakial, Radial ve Ulnar Arterin Yaralandığı Subtotal Major Replantasyon. TPRECD 43. Ulusal Kurultayı 10-14 Kasım 2021, Antalya, Türkiye. (Poster)

E31. Orkun Uyanık, Anvar Ahmedov, Emre Korkmaz, Eyyüp Danış. Bilateral Groin ve Limberg Flepleriyle Fournier Rekonstrüksiyonu. TPRECD 43. Ulusal Kurultayı 10-14 Kasım 2021, Antalya, Türkiye. (Poster)

E32. Majid Ismayilzade, Bilsev İnce, Hayri Ahmet Burak Nurşen, Orkun Uyanık, Mehmet Dadacı. Palmaris Longus Tendon Greftiyle Ekstansör Tendon Lateral Slip ve Trianguler Ligaman Rekonstrüksiyonu: Farklı Bir Yöntem. El Mikro 2022 Kongresi 18 – 21 Mayıs 2022, Bodrum, Türkiye. (Poster)

E33. Ebru Diana Özcan, Ahmet Hamdi Sakarya, Orkun Uyanık, Murat Karabağlı, Mehmet Veli Karaaltın. Koyunda Göz Ototransplantasyon Modeli. El Mikro 2022 Kongresi 18 – 21 Mayıs 2022, Bodrum, Türkiye. (Sözlü Sunum)

E34. Mehmet Dadacı, Mehmet Emin Cem Yıldırım, İlker Uyar, Bilsev İnce, Orkun Uyanık.İlerlemiş Hidradenitis Supurativa Olgularında Eksizyon Sonrası Aksiller Defektlerin Pediküllü Paraskapular Flep  ile  Rekonstrüksiyonu. El Mikro 2022 Kongresi 18 – 21 Mayıs 2022, Bodrum, Türkiye. (Poster)

E35. Majid İsmayilzade, Bilsev İnce, Moath Zuhour, Orkun Uyanık, Mehmet Dadacı. Ezilme Tipi Yaralanma Sonrası Kompleks Doku Rekonstrüksiyonu. El Mikro 2022 Kongresi 18 – 21 Mayıs 2022, Bodrum, Türkiye. (Poster)

E36. Ebru Diana Özcan, Natig Valiyev, Buğra Alpan, Ahmet Hamdi Sakarya, Orkun Uyanık, Mehmet Veli Karaaltın. Nüks Kondrosarkom Operasyonu Sonrası Pediküllü Ekstensor Digitorum Flebiyle Onarım. El Mikro 2022 Kongresi 18 – 21 Mayıs 2022, Bodrum, Türkiye. (Poster)

  1. Ulusal, Uluslararası Kongre, Seminerler ve Kurslar:

F1. II. Plastik Cerrahi Asistan Temel Eğitim Kursu, Antalya (6-8 Ocak 2017)

F2. 14.Cerrahpaşa Plastik Cerrahi Günleri, İstanbul. (19-20 Mayıs 2017)

F3. TPRECD 39. Ulusal Kurultayı, Antalya (11-14 Ekim 2017)

F4. XXXI. Temel Mikrocerrahi Kursu, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Başıbüyük Sağlık Kampüsü, İstanbul. (9-13 OCAK 2017)

F5. TPRECD 1.Konya Bölge Toplantısı (30 Kasım 2017)

F6. TPRECD 2.Konya Bölge Toplantısı (05 Ocak 2018)

F7. Ankara Bölge Toplantısı (07 Şubat 2018)

F8. TPRECD 3.Konya Bölge Toplantısı, Konya (23 Mart 2018)

F9. Necmettin Erbakan Üniversitesi KONÜDAM Deney Hayvanları Kullanımı Sertifikası F10. Eğitim Programı XI, Konya (02 – 11 Nisan 2018)

F11. TPRECD 4.Konya Bölge Toplantısı, Konya (04 Mayıs 2018)

F12. 4th Congress of Asian Pacific Federation of Societies for Reconstructive Microsurgery (APFSRM), Antalya – (9-13 Mayıs 2018)

F13. TPRECD 40. Ulusal Kurultayı, Antalya (17-21 Ekim 2018)

F14. Preservation Rhinoplasty Course, İstanbul.  (29 Kasım-01 Aralık 2018)

F15. TPRECD 5.Konya Bölge Toplantısı, Konya. (06 Aralık 2018)

F16. EPCD 23. Ulusal Kongresi, İstanbul. (12-13 Ocak 2019)

F17. Meme Kanserinde Yeni Yaklaşımlar Eğitim Toplantısı, İstanbul. (12-13 Ocak 2019)

F18. TPRECD 6.Konya Bölge Toplantısı, Konya. (17 Ocak 2019)

F19. Konya Mikrocerrahi günleri (7.Konya Bölge Toplantısı), Konya. 13-14 Nisan 2019

F20. XII. Plastik Cerrahi Asistan Okulu, Antalya. (20-25 Nisan 2019)

F21. TPRECD 8.Konya Bölge Toplantısı, Konya. (13 Haziran 2019)

F22. TPRECD Orta Karadeniz Bölge Toplantısı, Amasya. (28-30 Haziran 2019)

F23. TPRECD Orta Anadolu Bölge Toplantısı, Sivas. (31 Ağustos-1 Eylül 2019)

F24. TPRECD 41. Ulusal Kurultayı, Samsun. (26-30 Ekim 2019)

F25. El Cerrahisi Kursu, Samsun. (26 Ekim 2019)

F26. TPRECD 9.Konya Bölge Toplantısı, Konya. (22 Kasım 2019)

F27. Tendon Transferleri Online. (01 Mayıs 2020)

F28. TPRECD XIII. Rinoplasti & VI. Yüz Estetiği Kursu Online. (21-22 Mayıs 2020)

F29. TPRECD Güneydoğu Anadolu Bölge Toplantısı, Saç Ekimi ve İp Askı Yöntemleri, Online. (13-14 Haziran 2020)

F30. TPRECD Afyonkarahisar Zafer Haftası Toplantısı Online. (29 Ağustos 2020)

F31. TPRECD 42. Ulusal Kurultayı, Online. (22-25 Ekim 2020)

F32. Closed Atraumatic Rhinoplasty Course 2, Online. (28-29 Kasım 2020)

F33. Eurasian Non-Surgical Days, Online. (17-19 Aralık 2020)

F34. Doğu Akdeniz Online Bölge Toplantısı Malign Melanomda Güncel Yaklaşımlar, Online. (19 Aralık 2020)

F35. Meme Kanserinde Yeni Yaklaşımlar Eğitim Toplantısı, Online. (16 Ocak 2021)

F36. EPCD 25. Ulusal Kongresi, Online. (16-17 Ocak 2021)

F37. TPRECD 43. Ulusal Kurultayı, Antalya. (10-14 Kasım 2021)

F38. Meme Kanserinde Yeni Yaklaşımlar Eğitim Toplantısı, İstanbul. (8-9 Ocak 2022)

F39. 18.Cerrahpaşa Plastik Cerrahi Günleri, İstanbul. (05-06 Haziran 2022)

F40. Uluslararası Konya Mikrocerrahi Buluşması, Konya. (23-24 Eylül 2022)