Skip links

Op. Dr. Umut Fırat Turan

Position: Genel Cerrahi
Categories: Genel Cerrahi

Op. Dr. Umut Fırat Turan

Op. Dr. Umut Fırat Turan

GENEL CERRAHİ

 • Atlas Üniveristesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi: 6/2022- Günümüz
 • Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzman Doktor: 3/2020 – 3/2022
 • SBU Ankara Şehir Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Asistan Doktor: 2019-2020
 • SBU Ankara Numune SUAM–Genel Cerrahi Kliniği Asistan Doktor: 2014-2019
 • Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi: 2008-2014

Yayınları:

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI)

 1. Er S, Sevim Y, Özden S, Tikici D, Yıldız BD, Yüksel BC, Turan UF, Tez M. A novel simplified scoring system for predicting mortality in emergency colorectal surgery: prediction model development. Sao Paulo Medical Journal, 2019;137 (2):132-136.
 2. Turan, U.F., Coban, S., Akin, T. et al. Bilaterally parallel elliptic flap versus Karydakis flap in primary pilonidal sinus disease: a randomized controlled trial. Int J Colorectal Dis 38, 176 (2023). https://doi.org/10.1007/s00384-023-04475-w
 3. Turan UF, Katar MK, Ersoy PE. Factors of Affecting the Success of Intragastric Balloon. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech, 2023; 33(2):141-146.  
 4. Turan UF, Katar MK (April 30, 2023) Evaluation of 644 Percutaneous Endoscopic Gastrostomy Patients in a Single Center. Cureus 15(4): e38324. doi:10.7759/cureus.38324

Uluslararası hakemli dergi:

 1. Er S, Turan UF, Özden S, Özdemir E, Saylam B, Tez M. Differences in the Clinical Course of Acute Appendicitis in Geriatric Patient Groups. Bull Emerg Trauma 2020;8(4):224-228.
 2. Akın T, Turan UF, Er S, Özden S, Tez M, Saylam B. Does preoperative vitamin D deficiency delay recovery time from transient hypocalcemia after thyroidectomy?. J Health Sci Med 2022; 5(1): 114-118

türkçe

 1. Özden S, Turan UF, Katar MK, Temiz A, Er S. Hartmann kolostomi kapatıldıktan sonraki klinik seyir. Turk J Clin Lab 2020;4:270-273.
 2. Er S, Berkem H, Turan UF, Özden S, Yüksel BC. A rare complication of laparoscopic low anterior resection: Colonic necrosis and prolapsus of it. Laparosc Endosc Surg Sci 2018;25(4):161-162

Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

Turan, UF. (2020). “Appendiceal Neoplasms”. General Surgery Handbook of Colon Rectum. Editör: B. Cavit Yüksel, Nobel Kitabevi, s.79-82, Ankara.

Turan, UF. (2020). “Fıtık Cerrahisinde Antibiyotik Kullanımı”. Fıtık Cerrahisi. Editörler: M. Ali Gök, M. Tolga Kafadar, Akademisyen Kitabevi, s.419-424, Ankara.

Turan, UF. (2021). “NOTES Apendektomi”. Yeni Nesil Cerrahi. Editörler: M. Ali Gök, M. Tolga Kafadar, Emrah Akın, Akademisyen Kitabevi, s.289-297, Ankara.

Bildiriler:

 1. Baba S, Özden S, Saylam B, Turan UF. Medüller Tiroid Kanserli Hastalarda Klinik Deneyimimiz. 7. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi Antalya-2015, SS-32. (Sözlü Sunum)
 2. Baba S, Saylam B, Çelik H, Akgül Ö, Özden S, Tikici D, Turan UF. Paratiroid Lezyonlarında USG ve Sintigrafinin Karşılaştırılması. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi Antalya-2015, SS-36. (Sözlü Sunum)
 3. Özkan MB, Moran M, Çelik C, Turan UF. Farklı Bir Mide Çıkım Obstrüksiyonu Nedeni: Sigmoid Volvulus. 20. Ulusal Cerrahi Kongresi Antalya-2016, PS-0264 (Poster Sunum)
 4. Yalaza M, Akgül Ö, Turan UF, Er S, Düzgün AP. Yüzde yanık ve paralizisi olan kronik yara olgusu. 9. Cerrahi Araştırma Kongresi Kocaeli-2017, PS-07 (Poster Sunum)
 5. Er S, Şenol K, Özden S, Turan UF, Yalaza M, Tez M. Kolorektal Kanserli Hastalarda Toraks Tomografisine Rağmen, Akciğer Grafisi Gerekli mi? 20. Ulusal Cerrahi Kongresi Antalya-2018, SS-060 (Sözlü Sunum)
 6. Turan UF, Özdemir E, Yüksek YN, Özden S, Tikici D, Tütüncü T, Dağlar G. Primer Hiperparatiroidili Hastalarda Preoperatif Görüntüleme Yöntemlerinin Başarısını Etkileyen Faktörler. 20. Ulusal Cerrahi Kongresi Antalya-2018 SS-187 (Sözlü Sunum)
 7. Tikici D, Turan UF, Erkuş OY, Canlıkarakaya F, Doğan İ, Öz̈emir E, Saylam B, Yüksek YN, G, Tütüṅcü T. Tiroid cerrahisinde komplikasyonlara etki eden faktörler: Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Meme-Endokrin Cerrahi Kliniği tecrübesi. 20. Ulusal Cerrahi Kongresi Antalya-2018 EPS-0224 (Poster Sunum)
 8. Özdemir E, Özden S, Yüksek YN, Tikici D, Turan UF, Tütüncü T, Dağlar G. Primer Hiperparatiroidide İntraoperatif Parathormon Ölçümünün Etkileri. 20. Ulusal Cerrahi Kongresi Antalya-2018 EPS-0257 (Poster Sunum)
 9. Er S, Turan UF, Tez M. Akut Pankreatitin Kabülunde Şiddetini Belirlemede Ranson Skoru ve AAST’nin Karşılaştırılması. 20. Ulusal Cerrahi Kongresi Antalya-2018 EPS-0614 (Poster Sunum)
 10. Er S, Turan UF, Özden S, Berkem H, Çetinkaya E, Sevim Y, Yüksel BC, Tez M. Hartmann Kolostomi Kapatılan Hastalarda Anastomoz Kaçakları ve Yönetimi. 20. Ulusal Cerrahi Kongresi Antalya-2018 EPS-0697 (Poster Sunum)
 11. Er S, Özden S, Birben B, Turan UF, Tez M, Yüksel BC. Kolorektal Kanserlerde Geriatrik Hastaların Klinik Başvuru Bulguları Farklı Mıdır? 3. Geriatrik Onkoloji Kongresi Antalya-2018 SB-05 (Sözlü Sunum)
 12. Er S, Yüksel C, Turan UF, Özden S, Yalkin Ö, Güresci S, Tez M, Ünal AE. Comparison of prognostic value of psogi and who pathologic classifications of patients with appendiceal mucinous neoplasms and associated pseudomyxoma peritonei. 11. Uluslararası Peritoneal Kanser Çalıştayı Paris-2018 C-76 (Poster Sunum)
 13. Er S, Özden S, Turan UF, Özdemir E, Saylam B, Tez M. Yaşlı Hasta Grubunda Akut Apandisitin Klinik Seyirlerindeki Farklılıklar. 2. Ulusal Gastrointestinal Araştırma Kongresi Malatya-2018 SS-94 (Sözlü Sunum)
 14. Özden S, Er S, Turan UF. Perfore Apandisit Tanısında Delta Nötrofil İndeksi. 3. Ulusal Gastrointestinal Araştırma Kongresi Malatya-2019 SS-113 (Sözlü Sunum)
 15. Turan UF, Özden S, Er S. Kolorektal Kanserli Hastalarda Anastomoz Kaçağını Öngörmede Sistemik İnflamatuvar Skor ile Prognostik Nutrisyonel İndeksin Karşılaştırılması. 3. Çukurova Gastro-İntestinal Cerrahi Hastalıkları Kongresi Adana-2019 SS- (Sözlü Sunum)
 16. Er S, Turan UF. Hartmann Kolostomi Kapatılan Hastaların Anastomoz Kaçağı Prognostik Nutrisyonel İndeks İlişkisi. 1. ERAS Kongresi Ankara-2018 SB-05 (Sözlü Sunum)
 17. Özden S, Er S, Turan UF. Prognostik Nutrisyonel İndeks Anastomoz Kaçağı Olan Hastalarda Mortaliteyi Öngörebilir Mi? 12. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi Antalya-2019 SB-72 (Sözlü Sunum)
 18. Turan UF. Deri ve Deri Altı Doku Lezyonlarının Eksizyonu: Tek Merkez 1 Yıllık Patoloji Sonuçları. Ulusal Sağlık Hizmetleri Sempozyumu. Isparta-2021 (Sözlü sunum)
 19. Turan UF, Dinc T, Kayilioglu SI, Çiftçi AY, Coskun F. Mide kanserli hastaların mide dokusunda Vasküler Endotelyal Growth Faktör-C ekspresyonlarının lenf nodu metastazı varlığına göre karşılaştırılması: immünohistokimyasal çalışma. 22. Ulusal Cerrahi Kongresi Antalya-2022 SSS-38 (sözlü sunum)

VI- Bilimsel Etkinlikleri

Ödüller: 3. Çukurova Gastro-İntestinal Cerrahi Hastalıkları Kongresi Sözlü Bildiri Birincilik Ödülü (Turan UF, Özden S, Er S. Kolorektal Kanserli Hastalarda Anastomoz Kaçağını Öngörmede Sistemik İnflamatuvar Skor ile Prognostik Nutrisyonel İndeksin Karşılaştırılması.)