Skip links

Hastalıklar Sözlüğü

Abdominoplasti
Karın germe ameliyatıdır.

Absans
Kısa süreli şuur kaybı

Abse
Çevre dokulardan kese tarzında doku ile sınırlı içerisi cerahat ile dolu oluşum.

Absorbsiyon
Emilme, örn.sindirim, gıdaların barsaklarda absorbsiyonudur da denilebilir.

Adrenalin
Böbreküstü bezlerinin iç kısımları tarafından salgılanan bir hormondur. Tabiatta bu hormonun görevi, organizmayı acil harekete hazırlamaktır ve etkisini, nabzın atışı, kanın iç organlar ve deriden kaslara sevk edilmesi, karaciğerdeki glikojenin glikoza değişmesi ve böylelikle acil bir enerji kaynağı sağlanması seklinde gösterir.

Afazi
Beyindeki ilgili alanların tahribi sonucu, konuşma veya konuşulanı anlama yeteneğinin kaybı.

Afrodizyak
Cinsel arzuyu artırıcı maddeler ya da ilaçlara verilen isim

Agorafobi
Geniş, açık bir sahada yalnız kalınca hissedilen, kontrol edilemeyen bir korkudur.

Çil
Deride, güneşe maruz kalma sonucu beliren, ufak lekelerdir. Bunlar, daha fazla, lokalize güneş yanıklarına benzetilebilir ve ekseriyetle sarışın veya kızıl saçlılarda görülen melanin pigmenti birikimidir.

Çıban
Çıbanlar, derideki ter bezleri veya kıl keselerinin enfeksiyonlarıdır.

Ödem
Vücutta anormal miktarda su toplanmasıdır. Kalp, damar ve böbrek hastalıklarının bir belirtisi olabildiği gibi bazı allerjik durumlarda ve beyin travmalarında ciddi sonuçlar doğurabilir.

Ülser
Geniş anlamıyla deri ya da mukoza altı dokuları meydanda bırakan kronik yaralardır.

Bakteri
Tek hücreli mikroorganizmalardır. Bunlar, mantarlardan küçük, fakat virüslerden büyüktürler. Bazıları hastalık yapıcı, bazıları zararsızdır; bazı bakteriler ise, faydalıdırlar. (Örneğin, toprağın nitrojen yapıcı bakterileri.)

Batın
Gövdenin, göğüs ve pelvis bölgeleri arasındaki kısmıdır.

Böbrek Taşları
Böbrek taşı böbreklerin içerisinde çeşitli maddelerin kristalizasyonu ( taşlaşması) sonucu oluşan maddelerdir.

Biyopsi
Canlı bir dokudan muayene edilmek üzere küçük bir parça alınması.

Boyun Fıtığı
Boyundaki ‘disk” denilen kıkırdak benzeri oluşumların, omurilik ve kola giden sinirlere doğru taşması durumudur.

Cerahat
Alyuvarlar, bakteri ve yıkılmış doku kalıntıları gibi iltihap ürünlerini kapsayan doku sıvısıdır.

Cerrahi
Tıbbın en eski dallarından biridir. ılaçla ya da başka tedavi yöntemleriyle iyileştirilemeyen hastalıkların, yaralanmaların, vücuttaki yapı bozukluklarının ameliyatla onarılmasına ya da hastalıklı organı kesip çıkararak iyileştirilmesine dayanır.

Cinsel Organ Siğilleri ( Kondiloma )
Cinsel ilişkiyle geçen, akuminata olarak da bilinen ve çok yaygın olabilen lezyonlardır. Sıklıkla anogenital bölgede lokalize ıslak ve kaşınan yumuşak kitlelerdir.

Çil
Deride, güneşe maruz kalma sonucu beliren, ufak lekelerdir. Bunlar, daha fazla, lokalize güneş yanıklarına benzetilebilir ve ekseriyetle sarışın veya kızıl saçlılarda görülen melanin pigmenti birikimidir.

Çıban
Çıbanlar, derideki ter bezleri veya kıl keselerinin enfeksiyonlarıdır.

Debilite
Zeka geriliği

Defibrilatör
Defibrilatör

Deformite
Şekil bozukluğu.

Dejenerasyon
Dokuların normal yapılarının bozulup normal fonksiyonlarını yapamıyacak hale gelmeleri.

Demoralizasyon
Moral çöküntü.

Edema
Ödem, vücudun her hangi bir yerinde hücre dışında anormal su birikmesi.

Efervesan
Suya atıldığı zaman küçük gaz kabarcıkları çıkartarak köpüren, eriyen ilaçların ortak adı.

Egzama
Deride kızarıklık, şişme, veziküller, kaşıntı gibi belirtilerle görülen daha çok psikosomatik nedenli cilt rahatsızlığı. Akut ve Kronik diye ayrıldığı gibi Yaş ve Kuru ekzema cinsleri de vardır.

Eklampsi
İlerlemiş gebeliklerde veya doğumdan hemen sonra yüksek kan basıncı, ödem ve idrarda protein yükselmesi ile karekterize nöbetler ve önlem alınmazsa bilincin kaybolması hali.

Fasial Paralizi
Yüz siniri felci, bu sinirin felcinde yüzün yarısı kısmen hareketsiz ve ifadesiz kalır.

Fenilketonuri
Fenilketonüri nadir görülen kalıtsal metabolik hastalıklardan biridir. Anne ve babasında hastalık yapmayan bozuk genleri alan bir çocuk fenilketonüri hastalığı ile doğmaktadır.

Fibrom
İyi huylu bağ dokusu uru.

Gangren
Dokunun ölmesidir, ancak halk arasında daha çok bir uzvun vücuda bağlıyken ölmesi anlaşılır.

Gastrit
Mide iltihabı.

Gastrodüodenit
Mide ve onikiparmak barsağının iltihabı.

Gastroenterit
İshalle seyreden mide barsak iltihabı

Halüsinasyon
Gerçekte olmayan şeyleri algılamak.

Hematom
Organ içerisinde veya aralarında kan birikmesi.

Hepatit (Sarılık)
Hepatit karaciğerin iltihabıdır.Hepatitlerin çoğu virüslere bağlı olmakla beraber ilaçlar, toksik maddeler,radyasyon,bağışıklık sistemindeki bozukluklar gibi farklı nedenlere bağlı olabilir

Idiopatik
Oluşumunda bir sebeb gösterilemeyen.

İkter
Sarılık

İktus
İnme,darbe

İmmünite
Bağışıklık, muafiyet.

İnmemiş Testis ( Kriptorşidik testis)
Testisin skrotuma tamamıyla inmemesi olarak bilinir.

Jinekoloji
Kadın hastalıkları ile ilgili tıp dalı.

Kanser
Kanser ,anormal hücrelerin kontrolsüz olarak çoğalması ve yayılmasıdır.

Keratin
Tırnak ve boynuzun ana maddesi.

Keratoma
Nasır

Kızamık
Salgın yapan virütik bir çocukluk çağı hastalığıdır

Laparoskopi
Ucunda kamera olan, laparoskop adı verilen aletle karın boşluğunun endoskopik incelenmesi.

Larenjit
Gırtlak iltihabı.

Lezyon
Genel anlamda henüz tam olarak niteliği tespit edilmemiş bozukluk.

Malfonksiyon
Her hangi bir organın yetersiz veya dengesiz görev yapması.

Malin melonom (Cilt Kanseri)
Derinin rengini veren pigmenti oluşturan melanosit denilen hücrelerin yapısının bozulup kontrolsüz olarak aşırı çoğalması ile oluşan deri kanseri tipidir.

Mani
Aşırı neşe şeklinde beliren psişik hastalık.

Mastektomi
Memenin her hangi bir rahatsızlık nedeniyle alınmasıdır. Basit mastektomi sadece meme dokusunun çıkartılmasıdır. Radikal mastektomi ise, kanser vakalarında baş vurulan memeyle birlikte, memenin altındaki kasların ve koltuk altındaki lenf bezlerinin de çıkartılmasıdır.

Narkoepsi
Önüne geçilemiyecek kadar şiddetli uyuma eğilimi.

Nöroloji
Asabiye, sinir hastalıkları.

Nöroşirürji
Beyin cerrahisi

Nitrogliserin
Kan damarlarındaki kasları gevşeten ve bunların genişlemesine yol açan bir ilaç (damar genişletici). Çoğu kez göğüs anjini krizlerinde ve koroner arter spazmlarında kullanılır.

Obezite
Şişmanlık

Ödem
Vücutta anormal miktarda su toplanmasıdır. Kalp, damar ve böbrek hastalıklarının bir belirtisi olabildiği gibi bazı allerjik durumlarda ve beyin travmalarında ciddi sonuçlar doğurabilir.

Pankardit
Kalbin bütün zarlarının iltihabı.

Radyoloji
Genel anlamda X ışınları, ses dalgaları veya diger yöntemleri kullanarak teşhis hizmetleri veren tıp dalıdır.

Safra
Karaciger tarafından salgılanan, yeşilimsi kahverengi bir sıvıdır.Safra, kısmen yağ sindirimine yarayan bir salgı, kısmende eskimiş alyuvarların tahrip olmaları sonucu oluşmuş bir atılma ürünüdür.

Şeker hastalığı (Diyabet)
Başta karbonhidratlar olmak üzere protein ve yağ metabolizmasını ilgilendiren bir metabolizma hastalığıdır

Talamus
Orta beyindeki bir çekirdek grubuna verilen addır.

Ultrasonografi
Ultra-ses kullanılarak elde edilen görüntüler. Bir çok hastalığın ön teşhisinde kullanılan, ancak daha çok karın organları gibi ses dalgalarının kolayca geçebileceği konumdaki organların tetkikinde etkili bir inceleme yöntemidir.

Ülser
Geniş anlamıyla deri ya da mukoza altı dokuları meydanda bırakan kronik yaralardır.

Varis
Kirli kan taşıyan damarların, fonksiyonel bozuklukları sonucu ya da kan akımının önündeki bir engel nedeniyle genişliyerek kıvrımlı bir hal almasıdır. Yüzeyel olduğu gibi derin venlerde de varis gelişebilir.

Yalancı Gebelik
Tüm gebelik belirtilerinin olmasına rağmen, uterus boştur. Bu duruma yalancı gebelik denir. Daha çok psikolojik menşelidir.

Zatürree (Pnömoni):
Akciğer dokusunun iltihabı. Çeşitli etkenlere bağlı olarak gelişmekle birlikte, genellikle birincil ya da ikincil mikrobik etkenlerin yol açtığı akut ya da subakut hastalık tablolarını belirten bir terimdir.