Skip links

Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi

Bölüm Hakkında

KBB Polikliniğimiz; uzman ekibi ve günün modern teknolojisini kullanarak ve tıbbi gelişmeleri yakından izleyerek kaliteli hizmet vermektedir. Kulak, burun, boğaz ve ilgili baş boyun hastalıklarının hem tıbbi hem de cerrahi tedavisi ilgili bölümler ile multidisipliner ekip çalışması çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

Gelişmiş teknolojiye dayalı tanı ve tedavi yöntemlerinin kullanıldığı endoskopik ve mikroskobik işlemler ile duyma ve denge sistemi hastalıklarının muayene, tetkik ve tedavisi gerçekleştirilmektedir.

Özel Asya Hastanesi Kulak Burun Boğaz Polikliniği’nde uygulanan cerrahi girişimler :

 • Bademcik ve geniz eti ameliyatları (tonsillektomi adenoidektomi)
 • Horlama ameliyatları(uvulopalotppharengoplasti, yumuşak damak radyofrekans vb.)
 • Parsiyel ve total dil rezeksiyonu
 • Nazofarenksten biyopsi
 • Tükrük bezi çıkartılması(submandibuler gland rezeksiyonu)
 • Tükrük bezinden taş çıkartılması
 • Boyun kitle ve doğumsal kist ve fistüllerinin çıkartılması
 • Ses teli polip,nodül,kist çıkartılması
 • Ses teli biyopsisi
 • Ses teli içine yağ enjeksiyonu
 • Traketomi
 • Gırtlak kanseri ameliyatları(larenjektomi total ve parsiyel)
 • Boyun disseksiyonları tek ve çift taraf
 • Deviasyon(septoplasti)
 • Burun eti ameliyatları(konkaplasti,endoskopik konka redüksiyonu,konka radyofrekans)
 • Burun estetiği(rinoplasti)
 • Sinüzit ameliyatları(FESS)
 • Burun polip ameliyatları
 • Burun kanamalarına müdahale(anterior tampon,posterior tampon)
 • Buruk kırık tamiri(nazal fraktür repozisyonu)
 • Kulak zarı çizilmesi(parasentez)
 • Kulak zarına tüp takılması(tubulasyon)
 • Kulak zarı travmatik yırtık tamiri

Bölüm Doktorları

Op. Dr. Hüseyin Yusifli

Kulak Burun Boğaz

Op. Dr. Hüseyin YUSİFLİ Asya Hastanesi Team Op. Dr. Hüseyin…