Skip links

Nöroloji

Bölüm Hakkında

Nöroloji Bölümümüzde; ayaktan tanı, tedavi ve izlem hizmeti vermek üzere çalışmalar yapılmaktadır. Başağrısı, baş dönmesi, merkezi sinir sistemi damar hastalıkları, hareket bozuklukları, parkinson, inme, epilepsi ve uyku bozuklukları alanında konusunun uzmanları mevcut bilimsel kabul görmüş veriler ışığında multidisipliner ekip çalışması ile kaliteli ve etkin sağlık hizmeti vermek için çaba sarfetmektedirler.

Nöroloji Polikliniği’mizde Verdiğimiz Hizmetler :

  • Baş Ağrısı
  • Baş Dönmesi
  • İnme
  • Epilepsi
  • Multipl Skleroz
  • Parkinson Hastalığı
  • Alzheimer Hastalığı
  • 0-6 Yaş Arası Çocuklar İçin DENVER ZEKA TESTİ

Bölüm Doktorları